Drôtová rezačka

Základné údaje

Os X
520 mm
Os Y
420 mm
Os Z
415 mm
Max. váha obrobku2000 kg

CNC typ
Dĺžka nádoby500 mm
Šírka pracovnej nádoby785 mm
Max. výška obrobku500 mm