SUI 40/1500

Základné údaje

Hmotnosť2 550 kg
Šírka1 280 mm
Dĺžka3 655 mm
Výška1 450 mm


Technické údaje


Otáčky vretena 0-2240 min-1
Max. dĺžka sústruženia 1 500 mm
Výkon 16 kW
Rozsah pozdĺžnych posuvov 0,023-4,8 mm.ot-1
Rozsah priečnych posuvov 0,011-2,4 mm.ot-1
Rýchlo posuv pozdĺžny 3 500 mm min-1
Rýchlo posuv priečny 1 750 mm min-1