Drvič na drevo a plasty

DRVIČ KOMFORT 250 hrubá sekcia 4kW

8 800 € bez DPH


Dvojrotorový DRVIČ KOMFORT 250 (ďalej len DK250) sa radí svojimi parametrami k jedným z najmenších členov drviacej technológie Shredder Technology. Pre svoj úsporný rozmer a prijateľnú cenu si nájde uplatnenie všade tam, kde sa hľadá šetrné a ekologické riešenie narábania s odpadom. Ideálna kombinácia vynaložených prostriedkov a úžitkovosti DK250 následne zaručuje úsporu pri ďalšom nakladaní s odpadom.

Je nevyhnutné pripomenúť, že podrvený materiál predstavuje len nepatrné množstvo v porovnaní s pôvodným objemom vyprodukovaného odpadu. DK250 si hravo poradí s drevenými a plastovými prepravkami, plastovými či plechovými kanistrami, vedierkami, nádobami od farieb, riedidiel či iných chemikálií. Podrví aj viacero foriem plastových či gumených odpadov (fólie, fľaše, dosky, profily, a i.). Rozmery drviaceho materiálu sú limitované len rozmermi drviacej komory (otvoru, násypky).

Model DK250 je dostupný v troch výkonových variantoch – 1,5 kW, 2,2 kW a 4 kW. Pri výbere jednotlivého variantu treba zvážiť tvrdosť materiálu, rýchlosť samotného drvenia, objemové nárazové množstvo drveného materiálu.

Prednosťou DK250 je jeho tichá prevádzka, ktorá je zabezpečená vďaka pomalobežnému spôsobu drvenia. Ďalším inovatívnym prvkom je drviace ozubenie. Je navrhnuté tak, aby uľahčovalo údržbu a starostlivosť počas prevádzky. Pri výmene, alebo brúsení nie je potrebné drvič rozoberať alebo vyberať hriadeľ. Ozubenie sa dá vymeniť/nabrúsiť aj jednotlivo a to s bežným náradím.

Ak nepostačujú technické parametre DK250, firma Shredder Technology ponúka z nižšej rady drviacej technológie silnejší dvojrotorový DRVIČ KOMFORT 300.

Výber správneho modelu drviacej technológie do značnej miery závisí od vlastností spracovávaného materiálu. Preto odporúčame úzko spolupracovať s kvalifikovanými pracovníkmi firmy Shredder Technology , ktorí svojou odbornosťou zabezpečia pre Vás a vašu firmu to najoptimálnejšie riešenie.


Mám záujem