Rekonštrukcie a úpravy strojov

Vykonávame tiež rekonštrukcie jednoúčelových zariadení a ich modernizáciu, prípadne premiestnenie zariadení a technický dozor nábehu výroby. Rozsiahlejšie modernizačné akcie vykonávame formou dodávky „na kľúč“, vrátane zabezpečovania projektových prác a prípadných stavebných úprav.Mám záujem