Konzultácie a poradenstvo

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkovej výroby sú poradenské služby. Ako konštrukčná a výrobná spoločnosť riešime konkrétne úlohy s prihliadnutím na špecifické požiadavky zákazníka a hľadáme vhodné riešenia s dôrazom na efektívne využite investovaných prostriedkov.

Výsledkom spoločnej spolupráce je návrh nových výrobných strojov a montážnych zariadení, prípadne optimalizácia existujúcej technológie, úprava výrobného procesu alebo technologických operácií.


Mám záujem o konzultácie