DRVIČ PROFI 600 – drvenie hrubé 6kW + 18kW mletie na jemno

DRVIČ PROFI 600 dvojsekciový (hrubé a jemné drvenie) 28 kW

24 600 € bez DPH


DRVIČE PROFI 600 a 800 (ďalej len DP600 a DP800) sú profesionálne drviče vyššej rady drviacej technológie spoločnosti Shredder Technology. Sú navrhnuté tak, aby spĺňali kritériá profesionálneho drvenia vo výrobných procesoch prevádzok. Svojím vysokým výkonom a robustnou konštrukciou plne dopĺňajú recyklačné linky.

Dvojrotorový DP600 vyššej rady drviacej technológie je konštruovaný na drvenie extrémne náročných materiálov, ako sú korene stromov, železničné podvaly, netriedený komunálny odpad priamo zo zvozu, papier (kartón, zväzky papiera, novinový papier, knihy, kancelárske zakladače, papierové rolky a krabice, tetrapakové obaly), kože, pneumatiky, sklo, kovy (plechy, kovové nádoby, kovové sudy, oceľové plechy tenšie ako 6 mm), veľkorozmerný odpad (chladničky, koberce, matrace, nábytok), drevený odpad vo výrobe (smrek, dub, buk). 

Každá hriadeľ je poháňaná samostatným motorom s prevodovkou s vysokým elektrickým príkonom a vysokým krútiacim momentom. Tým sa dosiahne vysoká kapacita a schopnosť drviť veľké a ťažké predmety. Robustná a odolná konštrukcia stroja ju predurčuje pre prácu v ťažkých podmienkach. Podrvením a opätovným recyklovaním materiálov môžeme znížiť objem odpadu až o 80%.

Elektrický príkon DP600 je v rozmedzí od 28 kW do 60 kW v závislosti od tvrdosti materiálu, rýchlosti samotného drvenia, objemového nárazového množstva drveného materiálu.

Pre náročnejšie požiadavky na spracovaný odpad ponúka DP600 možnosť nadstavby pre jemnejšie drvenie. Po hrubom podrvení materiál prechádza cez prídavnú hriadeľ s kladivovým spôsobom drvenia, čím sa získa presná kalibrovaná štiepka až pilina, prípadne granulát, ktorý sa môže opätovne vrátiť do výroby ako druhotne spracovaná surovina. Výstupnú frakciu je možné regulovať prídavným sitom. Elektrický príkon pre jemné drvenie je možné nastaviť od 22 kW do 50 kW v závislosti od požadovanej výstupnej frakcie, tvrdosti materiálu ako aj od objemového výkonu podrveného odpadu. Tento jedinečný postup dvojsekciového drvenia šetrí značné náklady pri prevádzke, pri nákupe drvičov ako aj priestor vo výrobe.  

Konštrukcia DP600 je navrhnutá tak, aby bola pevná a odolná, aby eliminovala možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku. Pri jeho výrobe sa nešetrí na materiáloch a ani sa materiály nestenčujú na doraz. Robustné spracovanie eliminuje možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku. 

Jedinečným konceptom DP600 je SMART technológia drvenia. Inteligentná regulácia sa citeľne prejavuje vo výkone drvenia čím sa zabezpečí väčšie množstvo podrveného materiálu v porovnaní s podrveným materiálom bežnými drvičmi. Inteligentné drvenie zároveň eliminuje elektrické aj mechanické rázy, čím sa predlžuje životnosť celého zariadenia a stabilita elektrickej siete.

Na nadštandardne tichej prevádzke DP600 sa podieľa viacero faktorov, ako je použitie inovatívnych drviacich zubov (zabezpečujú tichšie a účinnejšie drvenie), kvalitné, na povrchu tvrdené ložiská s nízkym koeficientom trenia, elektro prevodovky značky NORD s vysokou účinnosťou a brúseným ozubením prevodov a pevná a robustná konštrukcia (bráni rezonancii drviča pri prevádzke). Toto ocenia najmä prevádzky v blízkosti obytnej zóny.

Ďalším inovatívnym faktorom DP600 je drviace ozubenie. Svoju obľubu si získalo najmä tým, že je skutočne tiché a veľmi účinné. V prípade poškodenia drviacich zubov je možné meniť aj jednotlivé zuby. Konštrukcia drviča je navrhnutá tak, aby bolo možné meniť drviace zuby bez použitia špeciálnych nástrojov. Sú dobre prístupné a výmenu tak zvládne každý údržbár alebo technik. A to s bežnými nástrojmi!

Pri konštruovaní DP600 sa prihliada aj na správny výber prevodoviek. Používajú sa jedny z najkvalitnejších elektro prevodoviek nemeckej značky NORD. Brúsené ozubenie týchto prevodoviek prispieva k ich vysokej účinnosti. To vedie k maximalizácii výstupného výkonu drviča a k minimálnym stratám energie. Kvalitný pohon drviča týmto šetrí energiu, a tak aj financie, zároveň celý pohon drviča je veľmi tichý. Elektro prevodovky NORD sa vyznačujú vysokým prevádzkovým faktorom (vysoká preťažiteľnosť), ktorá je veľmi dôležitá najmä v prípade prudkého zaseknutia ozubenia drviča. Vďaka nej je pohon stabilný a odolný aj v prípade prudkého zaseknutia drviča.

Jedinečnú konštrukciu DP600 okrem kvalitných prevodoviek dopĺňajú ložiská s tvrdeným povrchom a nízkym koeficientom trenia. Tvrdený povrch je zárukou dlhej prevádzky bez poškodenia. Týmto sa eliminuje poruchovosť zariadenia, nutná odstávka a servis. Vďaka nízkemu koeficientu trenia je ložisko veľmi tiché a má veľmi vysokú účinnosť. Vysoká účinnosť maximalizuje výstupný výkon. Drvič tak šetrí energiu a teda aj náklady na prevádzku.

Drviče vyššej rady sa nezaobídu bez použitia primeranej, na mieru prispôsobenej dopravnej techniky. Ďalšou možnosťou na zefektívnenie práce (hlavne na odseparovanie kovových častí), je implementácia magnetického separátora kovov do drviaceho procesu. Okrem dopravníkovej techniky je možné zefektívniť drviaci proces pomocou hydraulickej ruky, ktorá primerane dávkuje materiál na spracovanie.

Ak nepostačujú technické parametre DP600, firma Shredder Technology odporúča zamerať pozornosť na silnejší dvojrotorový DRVIČ PROFI 800 z vyššej rady drviacej technológie.


Mám záujem