DRVIČ PROFI 800 – drvenie hrubé 22kW + 30kW kladivový mlyn

DRVIČ PROFI 800 dvojsekciový (hrubé a jemné drvenie) 55 kW

172 000 € bez DPH


Obdobne ako DP600, aj silnejší dvojrotorový DRVIČ PROFI 800 (ďalej len DP800) vyššej rady drviacej technológie sa dá použiť v širokej palete aplikácií, kde sa vyžaduje vysoká kapacita zariadenia a veľký drviaci výkon. DP800 dokáže spracovať z kovových materiálov hrubostenné kovové nádoby, väčší odpad po trieskovom obrábaní (tzv. špony), sudy aj s ich obsahom, oceľové plechy do hrúbky 6 mm, autosedačky, štandardné oceľové skrine, hrubšie elektrické káble a ďalší húževnatý a ťažko spracovateľný resp. veľkorozmerný odpad. Okrem toho sa používa aj na spracovanie rôznych druhov drevného odpadu (kmene stromov, konáre, drevené dosky a obaly, palety, drevený nábytok a podobne), papierového odpadu (kartón a rôzne druhy rozvoľneného papierového odpadu), veľkorozmerného a komunálneho odpadu (pneumatiky, veľké domáce spotrebiče, koberce, matrace). 

Elektrický príkon DP800 je v rozmedzí od 22 kW do 70 kW v závislosti od tvrdosti materiálu, rýchlosti samotného drvenia, objemového nárazového množstva drveného materiálu. Každá hriadeľ drviča je poháňaná samostatným motorom s prevodovkou s vysokým elektrickým príkonom a vysokým krútiacim momentom, čím sa dosiahne vysoká kapacita a schopnosť drviť veľké a ťažké predmety. Robustná a odolná konštrukcia stroja ju predurčuje pre prácu v ťažkých podmienkach. Podrvením a opätovným recyklovaním materiálov môžeme znížiť objem odpadu až o 80%.

Pre náročnejšie požiadavky na spracovaný odpad ponúka DP800 možnosť nadstavby pre jemnejšie drvenie. Po hrubom podrvení materiál prechádza cez prídavnú hriadeľ s kladivovým spôsobom drvenia, čím sa získa presná kalibrovaná štiepka až pilina, prípadne granulát, ktorý sa môže opätovne vrátiť do výroby ako druhotne spracovaná surovina. Výstupnú frakciu je možné regulovať prídavným sitom. Elektrický príkon pre jemné drvenie je možné nastaviť od 22 kW do 70 kW v závislosti od požadovanej výstupnej frakcie, tvrdosti materiálu ako aj od objemového výkonu podrveného odpadu. Tento jedinečný postup dvojsekciového drvenia šetrí značné náklady pri prevádzke, pri nákupe drvičov ako aj šetrí priestor vo výrobe. 

Konštrukcia DP800 je navrhnutá tak, aby bola pevná a odolná, aby eliminovala možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku. Pri jej výrobe sa nešetrí na materiáloch a ani sa materiály nestenčujú na doraz. Robustné spracovanie eliminuje možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku.

Jedinečným konceptom DP800 je SMART technológia drvenia. Inteligentná regulácia sa citeľne prejavuje vo výkone drvenia čím sa zabezpečí väčšie množstvo podrveného materiálu v porovnaní s podrveným materiálom bežnými drvičmi. Inteligentné drvenie zároveň eliminuje elektrické aj mechanické rázy, čím sa predlžuje životnosť celého zariadenia a stabilita elektrickej siete.

Na nadštandardne tichej prevádzke DP800 sa podieľa viacero faktorov, ako je použitie inovatívnych drviacich zubov (zabezpečujú tichšie a účinnejšie drvenie), kvalitné, na povrchu tvrdené ložiská (nízky koeficient trenia), elektro prevodovky značky NORD (vysoká účinnosť a brúsené ozubenie prevodov) a pevná a robustná konštrukcia (bráni rezonancii drviča pri prevádzke). Toto ocenia najmä prevádzky v blízkosti obytnej zóny. 

Ďalším inovatívnym faktorom DP800 je drviace ozubenie. Svoju obľubu si získalo najmä tým, že je skutočne tiché a veľmi účinné. V prípade poškodenia drviacich zubov je možné meniť aj jednotlivé zuby. Konštrukcia drviča je navrhnutá tak, aby bolo možné meniť drviace zuby bez použitia špeciálnych nástrojov. Sú dobre prístupné a výmenu tak zvládne každý údržbár alebo technik. A to s bežnými nástrojmi!

Pri konštruovaní DP800 sa prihliada aj na správny výber prevodoviek. Používajú sa jedny z najkvalitnejších elektro prevodoviek nemeckej značky NORD. Brúsené ozubenie týchto prevodoviek prispieva k ich vysokej účinnosti. To vedie k maximalizácii výstupného výkonu drviča a minimálnym stratám energie. Kvalitný pohon drviča týmto šetrí energiu, a tak aj financie, zároveň celý pohon drviča je veľmi tichý. Elektro prevodovky NORD sa vyznačujú vysokým prevádzkovým faktorom (vysoká preťažiteľnosť), ktorá je veľmi dôležitá najmä v prípade prudkého zaseknutia ozubenia drviča. Vďaka nej je pohon stabilný a odolný aj v prípade prudkého zaseknutia drviča.

Jedinečnú konštrukciu DP800 okrem kvalitných prevodoviek dopĺňajú ložiská s tvrdeným povrchom a nízkym koeficientom trenia. Tvrdený povrch je zárukou dlhej prevádzky bez poškodenia. Týmto sa eliminuje poruchovosť zariadenia, nutná odstávka a servis. Vďaka nízkemu koeficientu trenia je ložisko veľmi tiché a má veľmi vysokú účinnosť. Vysoká účinnosť maximalizuje výstupný výkon. Drvič tak šetrí energiu a teda aj náklady na prevádzku.

Drviče vyššej rady sa nezaobídu bez použitia primeranej, na mieru prispôsobenej dopravnej techniky. Ďalšou možnosťou na zefektívnenie práce (hlavne na odseparovanie kovových častí), je implementácia magnetického separátora kovov do drviaceho procesu. Okrem dopravníkovej techniky je možné zefektívniť drviaci proces pomocou hydraulickej ruky, ktorá primerane dávkuje materiál na spracovanie.  

Ak dvojrotorový DP800 vďaka svojmu výkonu a vysokej kapacite presahuje potreby Vašej aplikácie, odporúčame do pozornosti DRVIČ PROFI 600, alebo stredný rad drvičov DRVIČ INDUSTRY 500, DRVIČ INDUSTRY 400. Pri výbere vhodného drviaceho zariadenia neváhajte kontaktovať kvalifikovaných pracovníkov firmy Shredder Technology, ktorí svojou odbornosťou zabezpečia pre Vás a vašu firmu to najoptimálnejšie riešenie.  


Mám záujem