"DRVIČ INDUSTRY 500 HORIZONT – drvenie 10kW + 22kW kladivo

DRVIČ INDUSTRY 500 HORIZONT dvojsekciový (hrubé a jemné drvenie) 32 kW

36 000 € bez DPH


Dvojrotorový DRVIČ INDUSTRY 500 (ďalej len DI500) strednej rady drviacej technológie má vyšší elektrický príkon ako DI400, a to od 20 kW do 42 kW. Väčší rozmer vstupnej násypky ponúka širšiu škálu podrvenia materiálu. 

DI500 podrví drevo (palety, odpad z výroby, preglejku, drevotriesku, drevený nábytok , odpad vo viniciach, sadoch), plast (plastové sudy, PET fľaše, PET fólie, polystyrén, plastové nádoby, plastové obaly), kov (kovové nádoby, konzervy, bicykle, autosedačky, kabeláž – Cu, Al, starý riad, kovový šrot, kovové súčiastky), papier (kartón, rozvoľnený papierový obal, zväzky papiera, knihy, kancelárske zakladače, papierové trubice, tetrapakové obaly), sklo (sklenené fľaše, nádoby, obaly, poháre, fľašky od kozmetiky, okenné sklo). 

Elektrický príkon DI500 je možné nastaviť od 20 kW do 42 kW v závislosti od tvrdosti materiálu, rýchlosti samotného drvenia, objemového nárazového množstva drveného materiálu. 

Možnosť nadstavby pre jemné drvenie ponúka aj silnejší dvojrotorový DI500. Po hrubom podrvení materiál prechádza prídavnou hriadeľou s kladivovým spôsobom drvenia, čím sa získa presná kalibrovaná štiepka alebo pilina, prípadne granulát, ktorý sa môže opätovne vrátiť do výroby ako druhotne spracovaná surovina. Výstupnú frakciu je možné regulovať prídavným sitom. Elektrický príkon pre jemné drvenie je možné nastaviť od 15 do 30 kW v závislosti od požadovanej výstupnej frakcie, tvrdosti materiálu ako aj od objemového výkonu podrveného odpadu. Tento jedinečný postup dvojsekciového drvenia šetrí značné náklady pri prevádzke, pri nákupe drvičov, ako aj priestor vo výrobe. 

Konštrukcia DI500 je navrhnutá tak, aby bola pevná a odolná, aby eliminovala možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku. Pri jeho výrobe sa nešetrí na materiáloch a ani sa materiály nestenčujú na doraz. Robustné spracovanie eliminuje možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku.

Jedinečným konceptom DI500 je SMART technológia drvenia. Inteligentná regulácia sa citeľne prejavuje vo výkone drvenia čím sa zabezpečí väčšie množstvo podrveného materiálu v porovnaní s podrveným materiálom bežnými drvičmi. Inteligentné drvenie zároveň eliminuje elektrické aj mechanické rázy, čím sa predlžuje životnosť celého zariadenia a stabilita elektrickej siete.

Na nadštandardne tichej prevádzke DI500 sa podieľa viacero faktorov, ako je použitie inovatívnych drviacich zubov (zabezpečujú tichšie a účinnejšie drvenie), kvalitné, na povrchu tvrdené ložiská s nízkym koeficientom trenia, elektro prevodovky značky NORD s vysokou účinnosťou a brúseným ozubením prevodov a pevná a robustná konštrukcia (bráni rezonancii drviča pri prevádzke). Toto ocenia najmä prevádzky v blízkosti obytnej zóny. 

Ďalším inovatívnym faktorom DI500 drviace ozubenie. Svoju obľubu si získalo najmä tým, že je skutočne tiché a veľmi účinné. V prípade poškodenia drviacich zubov je možné meniť aj jednotlivé zuby. Konštrukcia drviča je navrhnutá tak, aby bolo možné meniť drviace zuby bez použitia špeciálnych nástrojov. Sú dobre prístupné a výmenu tak zvládne každý údržbár alebo technik. A to s bežnými nástrojmi!

Pri konštruovaní DI500 sa prihliada aj na správny výber prevodoviek. Používajú sa jedny z najkvalitnejších elektro prevodoviek nemeckej značky NORD. Brúsené ozubenie týchto prevodoviek prispieva k ich vysokej účinnosti. To vedie k maximalizácii výstupného výkonu drviča a minimálnym stratám energie. Kvalitný pohon drviča týmto šetrí energiu, a tak aj vaše financie, zároveň celý pohon drviča je veľmi tichý. Elektro prevodovky NORD sa vyznačujú vysokým prevádzkovým faktorom (vysoká preťažiteľnosť), ktorá je veľmi dôležitá najmä v prípade prudkého zaseknutia ozubenia drviča. 

Jedinečnú konštrukciu DI500 okrem kvalitných prevodoviek dopĺňajú ložiská s tvrdeným povrchom a nízkym koeficientom trenia. Tvrdený povrch je zárukou dlhej prevádzky bez poškodenia. Týmto sa eliminuje poruchovosť zariadenia, nutná odstávka a servis. Vďaka nízkemu koeficientu trenia je ložisko veľmi tiché a má veľmi vysokú účinnosť. Vysoká účinnosť maximalizuje výstupný výkon. Drvič tak šetrí energiu a teda aj náklady na prevádzku.

Zákazníkom drvičov strednej rady odporúčame na zefektívnenie práce, ako i na zvýšenie bezpečnosti obsluhy na mieru prispôsobenú dopravnú techniku, ktorá uľahčí podávanie, resp. odvádzanie spracovaného materiálu v prevádzke.  

Ak nepostačujú technické parametre strednej rady drviacej technológie DI500, firma Shredder Technology odporúča zamerať pozornosť na silnejšie dvojrotorové DRVIČE PROFI 600 a DRVIČE PROFI 800 z vyššej rady drviacej technológie. 

Výber správneho modelu drviacej technológie do značnej miery závisí od vlastností spracovávaného materiálu. Preto odporúčame úzko spolupracovať s kvalifikovanými pracovníkmi firmy Shredder Technology , ktorí svojou odbornosťou zabezpečia pre vašu firmu to najoptimálnejšie riešenie. Vlastná výroba prináša aj vysokú mieru flexibility. Drviaca technológia je navrhnutá tak, aby ju bolo možné ľahko zakomponovať do väčšiny prevádzok a technológií. 


Mám záujem