DRVIČ INDUSTRY 400 – 2 sekcie 6kW + 11kW kladivový mlyn

DRVIČ INDUSTRY 400 dvojsekciový (hrubé a jemné drvenie) 18 kW

28 800 € bez DPH


Strednú radu drviacej technológie predstavuje dvojrotorový DRVIČ INDUSTRY 400 (ďalej len DI400) a jeho účelom je zabezpečiť plynulú dezintegráciu ľahko drviteľných predmetov. Prednosti tohto typu drviacej technológie spočívajú aj napriek menším rozmerom drviacej komory a nízkemu elektrickému príkonu v širokej škále využitia. DI400 si poradí s drevenými debničkami, paletami, drevenými doskami, konármi, dokáže spracovať odpad z výroby (odrezky), ale aj preglejku, drevotriesku. Pri drvení drevného odpadu si drvič dobre poradí aj s prítomnosťou jednoduchých kovov, ako sú klince, pánty pod. Ďalšou škálou využitia DI400 je drvenie odpadu po trieskovom obrábaní (tzv. špony), drvenie kabeláže (Cu, Al), podrví plastové nádoby, plastové sudy, kartón, papierové trubice, zväzky papiera, knihy, papierové krabice, ale aj komunálny či biologicky rozložiteľný odpad.

Model DI400 je dostupný v štyroch výkonových variantoch – 7,5 kW, 15 kW, 18 kW a 24 kW. Pri výbere jednotlivého variantu treba zvážiť tvrdosť materiálu, rýchlosť samotného drvenia, objemové nárazové množstvo drveného materiálu.

Jedinečný a inovatívny koncept DI400 ponúka možnosť nadstavby pre jemné drvenie. Drvenie materiálu prebieha postupne v dvoch stupňoch. Najprv sa materiál spracuje na hrubo, následne prebehne jemné drvenie prostredníctvom prídavnej hriadele s kladivovým spôsobom drvenia. Tým sa zabezpečí jemnejšie drvenie a výstupnú frakciu je možné regulovať prídavným sitom. Elektrický príkon pre jemné drvenie je možné nastaviť od 10 do 22 kW v závislosti od požadovanej výstupnej frakcie, tvrdosti materiálu ako aj od objemového výkonu podrveného odpadu. Tento jedinečný postup dvojsekciového drvenia vám ušetrí značné náklady pri prevádzke, pri nákupe drvičov, ako aj šerí priestor vo výrobe.

Ďalšou prednosťou DI400 je jeho robustná konštrukcia. Pri jeho výrobe sa nešetrí na materiáloch a ani sa materiály nestenčujú na doraz. Robustné spracovanie eliminuje možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku.

Do procesu výroby drviacej technológie sa implementovala SMART technológia drvenia, v ktorej sa odrážajú dlhoročné skúsenosti a postrehy z praxe. Inteligentná regulácia sa citeľne prejavuje vo výkone drvenia, čím sa zabezpečí väčšie množstvo podrveného materiálu v porovnaní s podrveným materiálom bežnými drvičmi. Inteligentné drvenie zároveň eliminuje elektrické aj mechanické rázy, čím sa predlžuje životnosť celého zariadenia a stabilita elektrickej siete.

Počas testovania hlučnosti dosiahol DI400 znamenité výsledky. Nadštandardne tichú prevádzku ocenia najmä prevádzky v blízkosti obytnej zóny. Na nižšej hlučnosti sa podieľa viacero faktorov, ako je použitie inovatívnych drviacich zubov (zabezpečujú tichšie a účinnejšie drvenie), kvalitné, na povrchu tvrdené ložiská s nízkym koeficientom trenia, elektro prevodovky značky NORD s vysokou účinnosťou a brúseným ozubením prevodov a pevná a robustná konštrukcia (bráni rezonancii drviča pri prevádzke).

Základ kvalitnej drviacej technológie okrem iného predstavuje aj drviace ozubenie. To naše sa počas testovania a vyvíjania menilo, až kým sa všetky doterajšie praktické strojárske skúsenosti a hlavne šikovnosť neodzrkadlili v novej technológii drvenia. Naše drviace ozubenie je skutočne tiché a veľmi účinné. V prípade poškodenia drviacich zubov, je možné meniť aj jednotlivé zuby. Konštrukcia drviča je navrhnutá tak, aby bolo možné meniť drviace zuby bez použitia špeciálnych nástrojov. Sú dobre prístupné a výmenu tak zvládne každý údržbár alebo technik. A to s bežnými nástrojmi!

DI400 je vybavený elektro prevodovkami nemeckej značky NORD. Brúsené ozubenie týchto prevodoviek prispieva k ich vysokej účinnosti. To vedie k maximalizácii výstupného výkonu drviča a minimálnym stratám energie. Kvalitný pohon drviča týmto šetrí energiu, a tak aj vaše financie, zároveň celý pohon drviča je veľmi tichý.

Súčasťou DI400 je elektro prevodovka s vysokým prevádzkovým faktorom (vysoká preťažiteľnosť), ktorá je veľmi dôležitá najmä v prípade prudkého zaseknutia ozubenia drviča. Takéto prudké zaseknutie vyvoláva veľkú rázovú silu a preťaženie. Vďaka vysokej preťažiteľnosti je pohon stabilný a odolný aj v prípade prudkého zaseknutia drviča.

DI400 sú vybavené ložiskami s tvrdeným povrchom a nízkym koeficientom trenia. Tvrdený povrch ložiska je zárukou dlhej prevádzky bez poškodenia. Týmto sa eliminuje poruchovosť zariadenia, nutná odstávka a servis. Vďaka nízkemu koeficientu trenia je ložisko veľmi tiché a má veľmi vysokú účinnosť. Vysoká účinnosť maximalizuje výstupný výkon. Drvič tak šetrí energiu a teda aj náklady na prevádzku.

Pre zefektívnenie práce je možné DI400 vybaviť doplnkovým dávkovacím alebo vynášacím dopravníkom, ktorý môže byť prepojený s riadiacim systémom drviča.

Ak nepostačujú technické parametre DI400, firma Shredder Technology ponúka zo strednej rady drviacej technológie silnejší dvojrotorový DRVIČ INDUSTRY 500.

Výber správneho modelu drviacej technológie do značnej miery závisí od vlastností spracovávaného materiálu. Preto odporúčame úzko spolupracovať s kvalifikovanými pracovníkmi firmy Shredder Technology , ktorí svojou odbornosťou zabezpečia pre Vás a vašu firmu to najoptimálnejšie riešenie. Vlastná výroba prináša aj vysokú mieru flexibility. Drviaca technológia je navrhnutá tak, aby ju bolo možné ľahko zakomponovať do väčšiny prevádzok a technológií.Mám záujem