Drvič na drevo a plasty - hrubé a jemné drvenie

DRVIČ PROFI 500 (33 kW) dvojsekciový

41 000 € bez DPH


DRVIČ PROFI 500 dvojsekciový (ďalej len DP500-2) strednej rady drviacej technológie má vyšší elektrický príkon, väčší rozmer vstupnej násypky ponúka širšiu škálu podrvenia materiálu.

Dvojsekciový DP500-2 zabezpečuje jemné drvenie súbežne v dvoch krokoch. Po hrubom podrvení materiál prechádza prídavnou hriadeľou s kladivovým spôsobom drvenia, čím sa získa presná kalibrovaná štiepka alebo pilina, prípadne granulát, ktorý sa môže opätovne vrátiť do výroby ako druhotne spracovaná surovina. Výstupnú frakciu je možné regulovať prídavným sitom.

Elektrický príkon pre jemné drvenie je 22 kW, je možné ho upraviť v závislosti od požadovanej výstupnej frakcie, tvrdosti materiálu ako aj od objemového výkonu podrveného odpadu. Tento jedinečný postup dvojsekciového drvenia šetrí značné náklady pri prevádzke, pri nákupe drvičov ako aj priestor vo výrobe.

Zákazníkom drvičov strednej rady odporúčame na zefektívnenie práce, ako i na zvýšenie bezpečnosti obsluhy na mieru prispôsobenú dopravnú techniku, ktorá uľahčí podávanie, resp. odvádzanie spracovaného materiálu v prevádzke. 


Drvič je vhodný:

• do väčších prevádzok a firiem,

• pre drvenie mäkkého, tvrdého, suchého alebo mokrého dreva,

• do firiem, kde vzniká zmiešaný, plastový, drevený alebo gumený odpad,

• na drvenie komunálneho odpadu, hliníka alebo kartónu.


VÝHODY NÁŠHO DRVIČA:

Elektrické ovládanie

Stýkače sú nahradené frekvenčnými meničmi s PLC, ktoré zabezpečujú:

- úsporu elektrickej energie,

- plynulé spúšťanie a vypínanie, ktoré nepreťažuje a šetrí elektrickú sieť,

- plynulý rozbeh a dobeh má vplyv na životnosť elektroprevodoviek,

- neničia sa ozubené kolesá, nedochádza k tvrdým nárazom,

- v súčinnosti s frekvenčným meničom je možné regulovať otáčky na drviacich hriadeľoch (regulovať do určitej miery hrúbku frakcie),

- rušenie siete pri iných zariadeniach je minimálne.


Ploché elektroprevodovky

- zabezpečujú tichý chod a vysoký prenos sily,

- výkon podrveného materiálu je v priemere 500 kg/hodinu.


Ložiská s tvrdeným povrchom a nízkym koeficientom trenia

- vďaka nim sa eliminuje poruchovosť zariadenia, nutná odstávka a servis,

- vďaka nízkemu koeficientu trenia je ložisko veľmi tiché a má veľmi vysokú účinnosť,

- vysoká účinnosť maximalizuje výstupný výkon, drvič tak šetrí energiu a teda aj náklady na prevádzku.


Drviace ozubenie

- elektroerozívna výroba drviaceho ozubenia zabezpečuje vysokú životnosť, presnosť a jednoduchú výmenu,

- pri poškodení jedného zubu nie je potrebné demontovať zariadenie, ale stačí jednoduchým spôsobom vymeniť zub,

- jemnú frakciu zabezpečuje kladivový spôsob drvenia s vysokými otáčkami a prídavné sito.


Konštrukcia drviča

- je navrhnutá tak, aby bola pevná a odolná, aby eliminovala možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku,

- pri jej výrobe sa nešetrí na materiáloch a ani sa materiály nestenčujú na doraz,

- robustné spracovanie eliminuje možnosť vzniku rezonancie a s tým spojeného hluku.Mám záujem